Reklamacje i zwroty

 

 1. Czas rękojmi wynosi jeden rok.

 2. Serwis domija.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice towaru dostarczonego od zaoferowanego. Różnice w kolorach w porównaniu z drukami plakatów, fototapet itp. wzorcowych oraz różnice w formacie jakości papieru materiału i powierzchni nie można zupełnie wykluczyć. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. Druki nie są wodoodporne jeżeli nie przeprowadzi się dodatkowych działań.

 4. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem, pocztą lub faksem reklamacji w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.

 5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać, w innym przypadku uważa się, że towar został zaakceptowany chyba że wada była niewidoczna podczas sprawdzania towaru. Wada która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie o zauważonej wadzie.

 6. W przypadku gdy domija.pl prześle rzecz pozbawioną wad w ramach reklamacji, ma prawo żądać od Kupującego zwrotu towaru który jest wadliwy.

 7. Wszelkie reklamacje są uwzględnianie przez producenta tylko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu. Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji. Tapet produkowanych „na wymiar” nie można zwrócić poza uzasadnionymi wadami w produkcji. Używanie towaru w sposób inny niż podają instrukcje producenta skutkuje brakiem możliwości reklamacji. Wszelkie instrukcje producenta dostępne są na stronie www.domija.pl.

 8. Wady wynikające z dostarczenia uszkodzonej paczki należy bezpośrednio zareklamować przewoźnikowi. W takim przypadku należy bezwzględnie spisać protokół szkody w chwili stwierdzenia uszkodzenia paczki. Będzie to jedyny dokument uprawniający do podjęcia działań reklamacyjnych spowodowanych uszkodzeniem paczki podczas transportu. Odmowa przyjęcia towaru z powodu uszkodzenia paczki łączy się z niezwłocznym skontaktowaniem się biurem obsługi klienta serwisu domija.pl drogą mailową info@domija.pl.
 9. O wadach ukrytych należy szybko poinformować domija.pl.
 10. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie w 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, zdjęcia, obrazy autorskie, itp. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta ( w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty domija.pl ) dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

 11. Wyjątki

  Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta ( w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty domija.pl) oraz umów dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

  W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać dowolną firmą kurierską na własny koszt na adres:


  Studio Reklamy VERTE

  ul. Ks. Franciszka Maja 40

  30-499 Kraków


  Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki domija.pl ma zwrócić zapłatę. Domija.pl w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, domija.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.


  Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.


Strona głównaStrona główna