Polityka prywatności

Podstawowe zasady

Korzystając z serwisu domija.pl oraz prenumerując newsletter akceptujesz zasady zawarte w 
Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie. Zasady te mogą ulegać zmianom, prawo, do czego niniejszym zastrzegamy sobie.

Niezmienna pozostaje zawsze naczelna zasada naszej Polityki Prywatności, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników domija.pl. 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać domija.pl i nie 
prenumerować biuletynu "Newsletter" 

Dane osobowe 

W czasie korzystania z tego serwisu lub z newsletter-a możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Informacje, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Brak tych danych skutkuje zablokowaniem dalszych kroków tych czynności. 

Newsletter 

Prenumerata newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. 
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej domija.pl. Adres e-mail jest 
niezbędny do skutecznej wysyłki kolejnych wydań biuletynu. 

Niezapowiedziane wiadomości 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności serwisu. Obejmuje to informacje związane z newsletterem, oraz niekomercyjne listy (np. życzenia). Oferty handlowe staramy się przekazywać w ograniczonej formie i częstotliwości. 

Cookies 

Niektóre obszary serwisu wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. Mechanizm sklepu nadaje cookies odwiedzającym celem wyróżnienia pojedynczych internautów oraz odróżnienia internautów nowych od powracających. Pliki cookies zawiera jedynie zaszyfrowany identyfikator. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: info@domija.pl 


Strona głównaStrona główna